Bent u werkzaam als bestuurder in het onderwijs? Zit u in de medezeggenschapsraad van een zorginstelling? Bent u toezichthouder van een culturele instelling? Of bent u penningmeester van de hockeyclub?

De non-profit sector is even divers als complex. De regelgeving omtrent financiën en fiscaliteit bepaalt een belangrijk deel van het speelveld. De “terugtredende overheid” slaat vooral op opdrogende subsidiestromen. Zeker niet op een vermindering van regelgeving.

In uw werk wordt u geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen: Voldoet u aan de subsidievoorwaarden? Zijn uw jaarverslag en jaarrekening opgesteld conform de geldende verslagleggingsregels? Handelt u volgens de geldende Governancecode? Kunt u in aanmerking komen voor accreditatie van het CBF? Is uw organisatiestructuur optimaal ingericht?

Wij kunnen u helpen uw weg te vinden. Zodat u juist en volledig uw verplichtingen aan overheid, subsidieverstrekkers en andere stakeholders voldoet. Binnen de kaders die de wetgever en de branche heeft gesteld zorgen wij voor het maximaliseren uw financiële en maatschappelijke rendement.

Hoe doen wij dat?

Pre-audit werkzaamheden

Een accountantscontrole is zeer arbeidsintensief. En dat ziet u terug in de declaratie van uw accountant. Wij kunnen u helpen bij het stroomlijnen van uw interne administratie en het opstellen van de jaarrekening. Zodat uw accountant zo snel en efficiënt mogelijk zijn controlewerkzaamheden kan verrichten. En ook dát ziet u dan natuurlijk terug in zijn declaratie!

Advies

Weinig instellingen als de uwe kunnen zich een eigen fiscale staf veroorloven. Daardoor blijft veel belastingvoordeel liggen. Kent u de ins and outs van de vrijwilligersregeling in de loonbelasting? Weet u onder welke voorwaarden u over uw subsidie geen omzetbelasting verschuldigd bent? Kent u de grenzen waarboven uw stichting opeens vennootschapsbelasting moet betalen? Wij wel!

Ondersteuning

MRVO adviseert niet alleen, maar coacht en onderwijst ook. Zo ondersteunen wij uw bestuur, MR, OR en toezichthouders.

Second Opinion

Veelal zult u reeds een (controlerend) accountant hebben. Die zal zelden slecht werk doen. Maar soms wel onnodig. En dat kost uw organisatie veel geld. Onze ervaring leert dat er in veel gevallen – in overleg met subsidieverstrekkers – besparingen op uw accountantskosten mogelijk zijn.

Wij verstrekken ook subsidieverklaringen.