Nederland heeft een bijzonder fijnmazig stelsel van wetten en regels. De belastingwetgeving is daarvan een mooi voorbeeld. Voor de goedwillende burger is het daarin helaas makkelijk verdwalen.

Wij willen u graag helpen uw weg te vinden. Zodat u juist en volledig aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Binnen de kaders die de wetgever heeft gesteld zorgen wij voor het minimaliseren van uw belastingdruk.

Inkomstenbelasting

Elk jaar voor 1 mei moet u aangifte inkomstenbelasting doen. Dat kunt u waarschijnlijk best zelf. De toelichting van de belastingdienst bij uw aangifteformulier beslaat echter al vele tientallen pagina’s. En dat is slechts een zeer summiere samenvatting van de wetteksten waarop uw aangifte gebaseerd is. Gemiddeld besteedt u – zo is onderzocht – 3 uur aan uw aangifte. Wij nemen u graag die moeite en de zorg van het aangiftewerk uit handen.

Redt u de deadline niet? Dan verzoeken wij voor u om uitstel. Gratis.

“En de voor ingevulde aangifte; de belastingdienst heeft dan toch al het werk al gedaan?”

Dat klopt – ten dele. Vanaf 2012 vult de belastingdienst een aantal reeds bekende gegevens voor u in. U blijft echter nog steeds zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw aangifte. En ook de belastingdienst kan fouten maken. Een onderzoek van de Consumentenbond wees uit dat 1 op de 10 voor ingevulde aangiften niet correct waren ingevuld. Controle blijft dus noodzakelijk.

Schenk- en Erfbelasting

Heeft uw een schenking ontvangen? Of een erfenis? Dan moet u daar aangifte van doen. Van een schenking uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op de schenking. Bij een erfenis binnen 8 maanden na het overlijden. Het invullen van deze aangiften is specialistisch werk. Een fout kost al snel veel geld. Wij nemen u graag die zorg uit handen.

Advies

Aangifte doet u altijd over het verleden. Daar is niets meer aan te veranderen. Belastingadvies is vooruitkijken. Plannen. Vaak kan door proactief advies veel geld bespaard worden. Dat adviseren is ons dagelijks werk.

Elke levensfase vraagt zo om eigen advies. Gaat u samenwonen of trouwen? Krijgt u kinderen? Wordt u ontslagen? Begint u een eigen zaak? Gaat u scheiden? Uw huis verkopen? Emigreren? Wilt u uw kinderen financieel ondersteunen? Gaat u naar een verzorgingstehuis? Overlijdt uw partner?

In welke fase u ook verkeert, wij nodigen u van harte uit bij voor een oriënterend – gratis – gesprek op een van onze kantoren.