Aanvullende steunmaatregelen komen voor ondernemers

Geplaatst op 6 december 2021

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het kabinet aangekondigd dat er aanvullende steunmaatregelen komen voor ondernemers. Zo wordt de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) verruimd en wordt de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) weer opengesteld. MRVO heeft de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Tegemoetkoming vaste lasten, TVL:  

TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Zo ziet TVL Q4 2021 eruit:

 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%;
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500. En het maximale subsidiebedrag is € 550.000 voor mkb-bedrijven (€ 600.000 voor grote ondernemingen, zijnde niet-mkb bedrijven);
 • Een onderneming (of groep verbonden ondernemingen) verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4ekwartaal 2021 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. De referentieperiode kan worden gekozen naar gelang die voor de ondernemer het gunstigste is;
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres.

Belangrijk: om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021, is in sommige situaties een derdenverklaring vereist of een accountantsproduct nodig. Wacht daarom niet te lang om contact met ons op te nemen.

De aangepaste TVL Q4 2021 subsidieregeling wacht nog op goedkeuring van de Europese Commissie. Uiteraard informeren wij u zo snel mogelijk over een openingsdatum.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, NOW:  

Voor november en december 2021 is de NOW-regeling weer opengesteld, de NOW 5. Hoewel de NOW 5 grotendeels overeen komt met de inmiddels gesloten NOW 4 regeling, zijn een aantal voorwaarden aangepast. De aangepaste voorwaarden ten opzichte van eerdere NOW-periodes zijn:

 • Starters komen ook in aanmerking voor NOW 5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW 3 en NOW 4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen, de startdatum van de onderneming is hierbij bepalend.

 • Voor ondernemingen gestart voor 1 januari 2019, geldt als referentieomzet-periode de omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6;
 • Voor ondernemingen gestart in de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020, geldt als referentieomzet-periode de omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2;
 • Voor ondernemingen gestart in de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021, geldt als referentieomzet-periode de omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2;
 • Voor ondernemingen gestart in de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021, geldt als referentieomzet-periode de omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2;
 • Ondernemingen gestart na 30 september 2021 hebben geen recht op NOW.

De aanvraag voor de NOW 5 gaat in december open, de exacte datum is echter nog niet bekend. De aanvraag kan worden gedaan via UWV. Uiteraard zullen wij u informeren over de openstelling van de NOW 5 zodra dit bekend is.

Wilt u altijd op de hoogte gehouden worden over de geldende steunmaatregelen of fiscale ontwikkelingen? Houd onze website in de gaten of volg onze LinkedIn pagina.