Author Archive


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 30

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 30

Afbetaling coronaschulden voor ondernemers wordt soepeler


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Bedrijven die moeite hebben met het aflossen van een belastingschuld opgebouwd tijdens de coronacrisis, worden door het kabinet tegemoet gekomen met de mogelijkheid om de betalingsregeling te versoepelen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het bedrijf in de kern gezond is en dus op lange termijn levensvatbaar.

De versoepeling bestaat uit de mogelijkheid om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tijdelijk de aflossingen op te schorten. Het kabinet sluit hierbij wel verder belastinguitstel uit. Dat betekent dat de maximale terugbetalingstermijn van vijf jaar blijft staan.

Om in aanmerking te komen voor soepelere aflossingsvoorwaarden moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. In het verzoek dient duidelijk te worden gemaakt dat zonder de soepele aflossingsvoorwaarden het voortbestaan van het bedrijf in het gevaar komt. Naast de afbetaling van de schuld, dienen bedrijven wel stipt te voldoen aan nieuwe belastingverplichtingen. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven zonder toekomstperspectief toch op de been worden gehouden.

Belangrijk: overweegt u om gebruik te maken van de uitgestelde betalingsmogelijkheid dan is dan niet zonder kosten, er wordt namelijk wel rente berekend.

Heeft u vragen over een betalingsregeling met de belasting, over de afwikkeling van andere Corona gerelateerde regelingen, of over de lange termijn vooruitzichten van uw onderneming? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

U heeft een brief met onjuist NOW-overzicht ontvangen


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Wellicht heeft u, net als een aantal van onze relaties, onlangs een brief van het UWV ontvangen met als onderwerp ‘Status definitieve berekening NOW’. Deze brief heeft een verzenddatum van 21 juni 2022. In deze brief staat een overzicht met uw eventuele NOW-aanvragen. Het UWV heeft aangegeven dat het overzicht in deze brief onjuiste informatie bevat.

In de brief staat dat, als u in de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en/of zevende aanvraagperiode inmiddels een voorschot heeft ontvangen, daarvoor ook al een definitieve berekening is aangevraagd. En dat is niet juist, volgens het UWV. Deze onjuistheid leidt tot misverstanden en onduidelijkheid.

Voor alle duidelijkheid: als er een definitieve berekening is aangevraagd, dan ontvangt u van het UWV binnen enkele minuten een e-mail ter bevestiging. Deze bevestiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat in de oorspronkelijke aanvraag is opgegeven.

Het UWV benadrukt, dat het belangrijk is dat altijd een definitieve berekening wordt aangevraagd voor elke aanvraagperiode waarover een NOW voorschot is ontvangen. Nadat de aanvraag voor een definitieve berekening is beoordeeld, stuurt het UWV haar beslissing. Deze beslissing is online terug te vinden in het werkgeversportaal.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onjuiste brief van het UWV, of heeft u advies nodig bij het aanvragen van een definitieve berekening, neem dan gerust contact met ons op.

Aanpassing wettelijke betalingstermijn grote bedrijven naar 30 dagen


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Met ingang van 1 juli 2022 zijn grote bedrijven wettelijk verplicht de rekening van hun mkb-leveranciers binnen 30 dagen te voldoen. De invoering van de wettelijk maximale betaaltermijn is goed nieuws voor het MKB. Ondernemers komen hierdoor minder snel in financiële problemen.

De aanpassing van de wettelijk maximale betaaltermijn is een van de nieuwe wetten en regels waar ondernemers per 1 juli 2022 mee te maken krijgen. Andere nieuwe wetten en regels betreffen onder andere:

 • Een tijdelijke verlaging van het BTW tarief op energie van 21% naar 9% tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022;
 • De mogelijkheid tot het afschermen van het bezoekadres in Handelsregister, naar verwachting mogelijk vanaf 1 juli 2022;
 • Een verhoging van het minimumloon vanaf 2023;
 • De verplichting van heldere en transparante arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022;
 • De invoering van betaald ouderschapsverlof voor werknemers per 2 augustus 2022.

De aangepaste wetten en regels zijn opgenomen in het regeerakkoord tussen de coalitiepartijen. Wilt u advies wat deze nieuwe wetten en regels voor u als ondernemer betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

TVL voor startende ondernemers


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 38

Zoals eerder aangekondigd komt er coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL).

Startende ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 en / of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten komen voor de starters TVL regeling in aanmerking. Vanaf dinsdag 7 juni 2022 kunnen ondernemers de TVL aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Om in aanmerking te komen voor de starters TVL regeling zijn er voorwaarden van toepassing. We maakten een overzicht van de belangrijke voorwaarden:

 • De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor mkb-ondernemers. Om te toetsen of een organisatie een mkb-onderneming is, dient de Engelstalige online mkb-toets van de Europese Commissie.
 • De startersregeling opent voor tegelijk voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
 • Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Voor het eerste kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.
 • Een startende onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 100.000 subsidie per kwartaal.
 • De TVL voor startende ondernemers wordt verstrekt onder de de-minimis verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen.
 • Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de de-minimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen.
 • Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de starters TVL aan te kunnen vragen.
 • In tegenstelling tot de eerdere TVL-regelingen is de TVL voor startende ondernemers belast.
 • Startende ondernemingen die meer dan € 25.000 subsidie aanvragen, zijn verplicht een derdenverklaring van een accountant of een boekhouder aan te leveren.

Het aanvragen van de starters TVL subsidie sluit dinsdag 2 augustus om 17.00 uur. Zijn er vragen over de regeling, de voorwaarden die van toepassing zijn, of heeft u voor uw aanvraag een derdenverklaring neem dan tijdig contact op met uw MRVO-adviseur.


Warning: include(/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 48

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/inc/nav.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/pear') in /home/customer/www/mrvo.nl/public_html/wp-content/themes/mrvo/archive.php on line 48