De harde lockdown is een feit. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Geplaatst op 20 december 2021

Nederland gaat wederom op slot. De harde lockdown is een feit.  Als getroffen ondernemer zult u ongetwijfeld met zeer gemengde gevoelens naar de persconferentie van afgelopen zaterdagavond hebben gekeken. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. U heeft zoals het er nu naar uitziet in ieder geval tot 14 januari 2022 te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. We zullen u in deze zware tijden vanzelfsprekend blijven ondersteunen met advies over alle mogelijke steunregelingen.

Hierna volgt een overzicht in vogelvlucht.  

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen zodat het personeel kan worden doorbetaald. Deze NOW 6 (8e tranche) ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5 (7e tranche) die momenteel aangevraagd kan worden. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekend gemaakt.

De aanvraag voor de 7e tranche van de NOW-regeling kunt u indienen vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 via de website van het UWV. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De voorwaarden van de TVL  zijn in Q1 2022 gelijk aan die van de huidige TVL Q4 2021 (het loket bij RVO.nl voor de TVL Q4 2021 gaat vandaag, op maandag 20 december, open en sluit op 28 januari 2022)

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een MKB-onderneming kan maximaal 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro.

Steun aan zelfstandigen

De Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is, gelet op de afgenomen aantallen, de TOZO afgeschaft en kunt u weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. 

Evenementen

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen. 

Culturele en creatieve sector

Door de verlenging van de beperkende maatregelen worden de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt. Het kabinet maakt 59,5 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaal van 2022 en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit.

Sport

Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Wilt u een beroep doen op een van de regelingen? Of heeft u er vragen over? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Wij wensen u – ondanks alles – fijne kerstdagen.