TVL voor startende ondernemers

Geplaatst op 10 juni 2022

Zoals eerder aangekondigd komt er coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL).

Startende ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 en / of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten komen voor de starters TVL regeling in aanmerking. Vanaf dinsdag 7 juni 2022 kunnen ondernemers de TVL aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Om in aanmerking te komen voor de starters TVL regeling zijn er voorwaarden van toepassing. We maakten een overzicht van de belangrijke voorwaarden:

 • De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor mkb-ondernemers. Om te toetsen of een organisatie een mkb-onderneming is, dient de Engelstalige online mkb-toets van de Europese Commissie.
 • De startersregeling opent voor tegelijk voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
 • Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Voor het eerste kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.
 • Een startende onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 100.000 subsidie per kwartaal.
 • De TVL voor startende ondernemers wordt verstrekt onder de de-minimis verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen.
 • Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de de-minimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen.
 • Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de starters TVL aan te kunnen vragen.
 • In tegenstelling tot de eerdere TVL-regelingen is de TVL voor startende ondernemers belast.
 • Startende ondernemingen die meer dan € 25.000 subsidie aanvragen, zijn verplicht een derdenverklaring van een accountant of een boekhouder aan te leveren.

Het aanvragen van de starters TVL subsidie sluit dinsdag 2 augustus om 17.00 uur. Zijn er vragen over de regeling, de voorwaarden die van toepassing zijn, of heeft u voor uw aanvraag een derdenverklaring neem dan tijdig contact op met uw MRVO-adviseur.