Werkgeluk in je organisatie, de 3 MRVO doelstellingen.

Geplaatst op 23 september 2022

Nieuwe medewerkers werven en bestaande medewerkers behouden is een steeds groter wordende uitdaging. Tijdens de week van het werkgeluk daarom extra aandacht voor werkgeluk in organisaties.

Allereerst is het goed om te begrijpen waarom werkgeluk zo belangrijk is. Waar vroeger een goed salaris de belangrijkste reden was om te werken, zoeken mensen tegenwoordig meer naar uitdagingen, plezier en zingeving. Ook voor organisaties is werkgeluk onmisbaar. Gelukkige collega’s zijn productiever, effectiever en creatiever. Bovendien zijn ze minder vaak ziek, ervaren ze minder stress en voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Redenen genoeg om tijd en aandacht te hebben voor het geluk van je collega’s. Maar dan ontstaat de vraag, hoe realiseer je dit eigenlijk in je organisatie? Wij willen hier over leren en bespreken dit graag!

MRVO doelstelling 1: maak van werkgeluk een organisatiedoel

Een bevlogen organisatie realiseer je niet zomaar. Het is essentieel dat je het één van de organisatiedoelen maakt. Zolang dit niet het geval is zal het lang niet de aandacht krijgen die het verdient. Door het als doel te formuleren laat je aan iedereen zien dat dit voor jou als organisatie belangrijk is. Het mooie is, je hoeft niet zelf van de daken te schreeuwen hoe gelukkig iedereen in je organisatie is. Liever niet zelfs. Gelukkige en betrokken collega’s zijn de beste ambassadeurs, zij zullen hun ervaringen delen.

MRVO doelstelling 2: Ondersteun en begeleid leidinggevenden

Direct leidinggevenden hebben de meeste invloed op medewerkersbetrokkenheid en bevlogenheid. Ondersteun en enthousiasmeer leidinggevenden dan ook om hier tijd en aandacht aan te besteden. Maak werkgeluk onderdeel van voortgangsgesprekken met leidinggevenden, creëer bewustzijn voor het belang van werkgeluk binnen de organisatie en geef uiteraard zelf het goede voorbeeld.

MRVO doelstelling 3: Zorg voor inspraak, vraag feedback en maak plezier

Een jaarlijkse gesprek met collega’s waar werkgeluk, betrokkenheid en bevlogenheid een onderdeel van uitmaakt, is een goede eerste stap. Zet de resultaten uit de gesprekken om in activiteiten/doelstellingen en maak collega’s onderdeel hiervan. Maak bovendien tijd vrij voor oprechte interesse in mensen. Weet wat er speelt bij collega’s. Gaat het thuis goed? Hoe is met de kinderen? Waar ligt iemand wakker van? En last but not least: zorg voor plezier in de organisatie. Vier successen, doe eens onverwachte dingen, maak tijd voor ontspanning en plezier.

Werkgeluk in organisaties lijkt iets groots, abstracts en ingewikkelds. Maar dat is het niet. Je kan het zeer concreet maken door bijvoorbeeld met onze doelstellingen aan de gang te gaan. Je zult zien dat er na verloop van tijd een cultuur ontstaat die mensen helpt bevlogen, betrokken en gelukkig te zijn.  Gelukkige medewerkers blijven langer bij je organisatie, zorgen voor betere resultaten en maken jouw organisatie aantrekkelijker voor toekomstige collega’s. Wat wil je als ondernemer nog meer?

Hier zijn eindeloos veel boeken over geschreven, niemand heeft de volledige wijsheid in pacht. Wij vinden het erg belangrijk. Wil je hier graag over brainstormen, neem dan contact met ons op.