Aanvraag voor 8e aanvraagperiode NOW is mogelijk vanaf 14 februari

Geplaatst op 
januari 27, 2022

De NOW helpt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door de Coronacrisis. Met de NOW regeling kunt u uw werknemers doorbetalen en in dienst houden. Aanvragen van de 8e NOW regeling voor het eerste kwartaal van 2022, kan vanaf 14 februari t/m 13 april 2022.

Dit zijn de belangrijkste punten in de 8e NOW regeling:

  • Deze NOW tranche gaat over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.
  • U kunt aanspraak maken op de NOW als u minstens 20 procent omzetverlies hebt ten opzichte van 2019.
  • U kunt maximaal 90 procent omzetverlies opgeven, ook als u schat dat het percentage hoger ligt.
  • De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021.
  • Die loonsom wordt verhoogd met 30% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.
  • U krijgt een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van dat bedrag.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan heeft u ook de plicht dit voor 13 april te melden aan het UWV. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

Ook de 8e NOW dient aangevraagd te worden bij het UWV. Vanaf 14 februari is het online loket geopend. Zorg ervoor dat uw administratie op orde is voordat u aan de slag gaat met uw NOW aanvraag, zodat u een goede inschatting kunt maken van het omzetverlies in het eerste kwartaal.

Vergeet ook niet dat u in sommige situaties voor het doen van uw NOW aanvraag een derden- of accountantsverklaring nodig heeft. Zo moet bij een NOW aanvraag van meer dan EUR 40.000,-- een zogenaamde derdenverklaring worden opgesteld. En bij een NOW aanvraag van EUR 125.000,-- of meer, heeft u accountantsverklaring nodig.

Ook al is de inschatting van het omzetverlies over het eerste kwartaal lager dan de hiervoor genoemde bedragen, dan kan het nog zijn dat u een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig heeft. Bijvoorbeeld als het omzetverlies bij de aanvraag lager is ingeschat dan de werkelijke omzetdaling. In dit geval heeft u recht heeft op een aanvullende tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan dan boven de grens van een accountantsproduct uitkomen.

MRVO helpt u graag bij het doen van een NOW aanvraag. Neem tijdig contact met ons op, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact