Eindelijk is er een coalitieakkoord! Welke fiscale maatregelen gaan er komen?

Geplaatst op 
december 31, 2021

Het heeft 271 dagen geduurd, maar eindelijk ligt er een coalitieakkoord. De ambities van de coalitiepartners liegen er niet om getuige de titel van het akkoord: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uiteraard bekeken wij met bovengemiddelde aandacht hoe de fiscale maatregelen in het coalitieakkoord uitpakken voor onze MKB klanten.

In dit artikel is een aantal belangrijke fiscale maatregelen voor u op een rij gezet:

 • Box 2: Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar 700.000
 • Box 3: per 2025 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement.
 • Vooruitlopend daarop zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk.
 • De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar ca. € 80.000.
 • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting: in deze kabinetsperiode wordt onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan (lees: de BOR blijft bestaan maar wordt versoberd).
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 verder teruggebracht tot €1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.
 • Grondslag VPB: er wordt gekeken naar grondslagverbreding, het lage VPB-tarief en/of de schrijflengte in de VPB waarbij het vestigingsklimaat, en de positie van het MKB in ogenschouw wordt genomen.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning: de "Jubelton" wordt per 2024 geschrapt.
 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.
 • De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd.
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft.
 • De belasting op suikerhoudende dranken en de accijnzen op tabak worden verhoogd. De tabaksaccijns wordt verhoogd naar ca. € 10 per pakje. Dit gebeurt in 2 opvolgende stappen, zoals voorgesteld in het preventieakkoord.
 • Het kabinet beziet hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd en de BTW op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd.
 • In 2030 wordt een MRB Plus ("rekeningrijden") ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto's. In deze kabinetsperiode wordt wetgeving vastgesteld. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers.
 • Afbouwen vrijstelling BPM bestelauto's ondernemers: in de BPM geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto's van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat de fiscale maatregelen alleen op hoofdlijnen in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Uiteindelijk zal het nieuwe kabinet gedurende de regeerperiode wetsvoorstellen moeten indienen om de fiscale maatregelen in het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren. Pas na het indienen, behandelen en goedkeuren van deze wetsvoorstellen zal blijken hoe de diverse fiscale maatregelen in de praktijk zullen zijn vormgegeven.

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop de fiscale maatregelen voor u, of uw bedrijf mogelijk kunnen uitpakken, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons mailen op info@mrvo.nl of bellen op 010-4261956.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact