Hersteloperatie box 3 krijgt vorm

Geplaatst op 
mei 13, 2022

De hersteloperatie die naar aanleiding van het “Kerst-arrest” van de Hoge Raad in gang moet worden gezet, krijgt vorm. De Hoge Raad heeft in dat arrest geoordeeld dat heffing over het forfaitaire rendement in box 3 in strijd is met de mensenrechten en dient te worden vervangen door heffing over het werkelijke rendement.

Marnix van Rij, Staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een methode uitgewerkt om te bepalen wat de herziene heffing is over deze jaren, de zogenaamde forfaitaire spaarvariant. De kern van de spaarvariant is dat de heffing in box 3 wordt berekend aan de hand van de werkelijke verdeling van het vermogen tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Waar bij spaargeld wordt uitgegaan van de actuele spaarrente, wordt bij het vaststellen van het rendement op beleggingen het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen als uitgangspunt aangehouden.

Het kabinet biedt voor 4 augustus van dit jaar in ieder geval herstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die ultimo 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Dit ziet onder meer op aangiften waartegen bezwaar is gemaakt. Maar wat als u – net als de meeste belastingplichtigen - geen bezwaar heeft gemaakt? Dan kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen. Het is alleen nog onduidelijk of de belastingdienst daar positief op zal beslissen. Dit is het onderwerp van een arrest van de Hoge Raad dat in het najaar wordt verwacht. Het kabinet wacht het oordeel van de Hoge Raad in die zaak af, voordat ze haar standpunt bepaalt.

Ons advies luidt om met eventuele verzoeken tot ambtshalve teruggaaf op het arrest te wachten. Voor het belastingjaar 2017 verloopt de termijn daarvoor pas op 31 december 2022. Vermoedelijk zal bij een gunstig oordeel van de Hoge Raad automatisch rechtsherstel plaatsvinden. Individuele verzoeken kunnen dan sowieso achterwege blijven.

Uiteraard volgt MRVO deze kwestie op de voet. Bij nieuwe ontwikkelingen plaatsen wij updates op onze website. Ook kunt u zich op de website aanmelden voor onze nieuwsbrief, of u kunt ons op LinkedIn volgen. Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een terugbelverzoek achterlaten.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact