Invorderingsrente coronaschulden

Geplaatst op 
mei 2, 2022

Heeft u als ondernemer gebruik gemaakt van betalingsuitstel voor belastingen die onder het coronabesluit vallen, dan is de kans groot u een dezer dagen een brief van de Belastingdienst ontvangt met een overzicht van de corona-belastingschulden. Naast dit overzicht bevat de brief de regels, voorwaarden en termijnen die van toepassing zijn op de terugbetalingsregeling.

In het kort komt de terugbetalingsregeling er op neer dat u vanaf 1 oktober moet beginnen met het aflossen van de schuld die is opgebouwd. U mag daar in totaal 5 jaar over doen, dus per 1 oktober 2027 moet de belastingschuld volledig zijn afbetaald.

Over de openstaande belastingschuld is invorderingsrente verschuldigd. Tot en met 30 juni 2022 is de invorderingsrente nog 0,01%, daarna gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog. Vanaf 1 juli 2022 wordt dit percentage stapsgewijs verhoogd naar 1% vanaf 1 juli 2022, 2% vanaf 1 januari 2023, 3% vanaf 1 juli 2023 en 4% vanaf 1 januari 2024. Het betreft dus geen gratis financiering.

Omdat het geen gratis financiering betreft, kan het interessant zijn om de belastingschuld eerder af te lossen. Wilt en kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u dit doen door het bedrag van de aanslag(en) onder vermelding van het betreffende kenmerk over te maken aan de belastingdienst. Indien u dit doet voor 1 oktober 2022, dan zal de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag worden aangepast. Indien u dit na 1 oktober 2022 doet, dan geldt uw betaling als extra betaling naast het maandelijkse aflossingsbedrag.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact