Laatste kans: subsidie voor emissieloze bedrijfsauto's in 2024

Geplaatst op 
juni 20, 2024

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) biedt in 2024 voor het laatste jaar de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanschaf of lease van nieuwe, volledig elektrische bedrijfswagens. Deze regeling is bedoeld om de overstap naar emissievrije voertuigen te stimuleren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Hier zijn de belangrijkste details over de SEBA-subsidie voor 2024:

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie bedraagt maximaal €5.000 per bedrijfsauto. Het percentage van de netto catalogusprijs dat gesubsidieerd wordt, varieert afhankelijk van de grootte van de onderneming:

Grote ondernemingen: 7% van de netto catalogusprijs.
Middelgrote ondernemingen: 10% van de netto catalogusprijs.
Kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 12% van de netto catalogusprijs.

De bedrijfsauto moet volledig elektrisch zijn en mag geen hybride aandrijving hebben. Het voertuig moet nieuw zijn en vallen onder de voertuigcategorieën N1 (lichte bedrijfsauto’s) of N2 (zware bedrijfsauto’s tot 4.250 kg). Voor N1-voertuigen geldt een minimale actieradius van 100 kilometer.

De subsidie moet worden aangevraagd voordat een definitieve koop- of leaseovereenkomst is getekend. De auto moet minimaal drie jaar op naam van de aanvrager blijven staan. Bij eerdere verkoop moet een deel van de subsidie worden terugbetaald.

Aanvraagproces

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 april 2024 om 07:00 uur. Het totale budget voor 2024 bedraagt 30 miljoen euro, en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor de aanvraag zijn eHerkenning niveau 2+, het KvK- of BSN-nummer, en een nog niet-definitieve koop- of financial leaseovereenkomst nodig. De overeenkomst moet een voorwaarde bevatten dat de bestelling pas definitief wordt na het indienen van de SEBA-aanvraag.

Extra voordelen

Naast de SEBA-subsidie kunnen ondernemers ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA), wat een extra belastingvoordeel biedt. Dit kan tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Ondernemers kunnen ook investeren in zakelijke laadpalen om hun elektrische bedrijfswagens efficiënt op te laden. Dit kan bijdragen aan een snellere terugverdientijd van de investering.

Belangrijke overwegingen

2024 is het laatste jaar waarin de SEBA-subsidie beschikbaar is, wat betekent dat ondernemers snel moeten handelen om van deze regeling te profiteren. Het budget is beperkt en kan snel uitgeput raken.

De SEBA-subsidie is een belangrijke stap richting duurzamer ondernemen en helpt bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen door de overstap naar emissievrije voertuigen te stimuleren.

Samenvatting

De SEBA-subsidie biedt in 2024 een laatste kans voor ondernemers en non-profitorganisaties om financiële ondersteuning te krijgen bij de aanschaf of lease van nieuwe, volledig elektrische bedrijfswagens. Het is een aantrekkelijke regeling die bijdraagt aan de vergroening van het Nederlandse bedrijfsleven.

Heeft u vragen over de SEBA-subsidie of hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact met ons op, en wij begeleiden u graag door het proces!

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact