Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Geplaatst op 
september 20, 2023

Heeft u 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De rapportage over 2024 moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend.

De peildatum voor het aantal werknemers is steeds 1 januari van het jaar. Bijvoorbeeld: als u op 1 januari 2025 minimaal 100 werknemers in dienst heeft, rapporteert u in 2026 de gegevens van 2025.

En iemand wordt pas meegeteld bij een dienstverband voor 20 of meer uur per maand.

Wat moet u precies registreren?

Het totaal aantal kilometers in dat uw werknemers in een jaar reisden voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer.

Deze kilometers verdeelt u in groepen. U telt de gegevens op van elke combinatie van vervoermiddel en brandstoftype. Bijvoorbeeld de combinatie auto-benzine. In de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' staat exact welke gegevens u moet verzamelen. Bekijk de handreiking op https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm”

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact