Sponsorkosten en de Belastingdienst: waar je op moet letten

Geplaatst op 
juli 9, 2024

Sponsorkosten kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, maar dit hangt af van het karakter van de sponsoring. Hier volgt een overzicht van de regels en voorwaarden die de Belastingdienst hanteert voor de aftrekbaarheid van sponsorkosten.

Zakelijk vs. privé belang

Sponsorkosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar als de sponsoring vanuit een zakelijk oogpunt wordt gedaan. Dit betekent dat er een zakelijke tegenprestatie moet zijn, zoals reclame-uitingen, naamsbekendheid, product- of merkintroductie, of personeelswerving. In dit geval kan de btw die in rekening wordt gebracht over de sponsorkosten als voorbelasting worden afgetrokken in de aangifte omzetbelasting.

Sponsorkosten zijn niet fiscaal aftrekbaar als de sponsoring vanuit een privé oogpunt wordt gedaan, bijvoorbeeld als je een lokale sportclub sponsort zonder zakelijke tegenprestatie. In dit geval kan de betaalde btw ook niet als voorbelasting worden verwerkt in de btw-aangifte.

Voorwaarden voor aftrekbaarheid

Er moet een factuur zijn waarop de prestatie vermeld staat. De factuur moet voldoen aan de factuurvereisten die de Belastingdienst stelt, zoals een duidelijke omschrijving van de tegenprestatie en het btw-bedrag. De tegenprestatie kan bestaan uit reclame-uitingen zoals het plaatsen van een bedrijfslogo op shirts, borden, of websites.

De kosten moeten in verhouding staan tot het zakelijke belang. Dit betekent dat de uitgaven redelijk moeten zijn in relatie tot de verwachte zakelijke voordelen.

Specifieke Voorbeelden

Sponsoring van sportverenigingen is een populaire manier voor bedrijven om naamsbekendheid te vergroten. Als er een zakelijke tegenprestatie is, zoals reclameborden of logo's op sportkleding, zijn de kosten aftrekbaar. Voor sportverenigingen geldt een btw-vrijstelling tot een maximum bedrag van €50.000 aan sponsorinkomsten. Boven dit bedrag moet btw worden betaald over het gehele bedrag aan sponsorbijdragen.

Als er geen zakelijke tegenprestatie is, wordt de bijdrage gezien als een gift en niet als sponsoring. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar, maar dit valt onder andere fiscale regels.

Aandachtspunten

Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden van de sponsorkosten en de bijbehorende tegenprestaties. Bewaar facturen en sponsorovereenkomsten om aan te tonen dat er sprake is van een zakelijk belang.

De Belastingdienst kan bij een controle beoordelen of de sponsorkosten daadwerkelijk een zakelijk belang dienen. Als de Belastingdienst van mening is dat het privébelang overheerst, kunnen de kosten worden gecorrigeerd en niet aftrekbaar worden verklaard.

Conclusie

Sponsorkosten kunnen fiscaal aftrekbaar zijn als ze vanuit een zakelijk oogpunt worden gedaan en er een duidelijke tegenprestatie is. Het is essentieel om een goede administratie bij te houden en ervoor te zorgen dat de kosten in verhouding staan tot het zakelijke belang. Sponsoring zonder zakelijke tegenprestatie wordt gezien als een gift en is niet aftrekbaar als zakelijke kosten.

Door te voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst en zorgvuldig de administratie bij te houden, profiteren bedrijven van de fiscale voordelen van sponsorkosten.

 

 

 

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact