Van MOSS-regeling naar OSS-regeling

Geplaatst op 
augustus 10, 2021

De btw-regels voor handel via internet (e-commerce) zijn gewijzigd per 1 juli 2021. MOSS-regeling wordt uitgebreid en verandert naar de One-Stop-Shop-regeling (OSS-regeling).

Wanneer krijgt u met de nieuwe btw-regels te maken?

U krijgt met de nieuwe btw-regels te maken als u via internet producten verkoopt aan consumenten of niet-ondernemers (klanten zonder btw-identificatienummer) in een ander EU-land.

Dit zijn niet alleen webshopverkopen maar alle grensoverschrijdende verkopen van goederen, waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper van de ene naar het andere EU-land worden vervoerd (de zogenoemde afstandsverkopen). De goederen kunnen zowel van binnen als van buiten de EU afkomstig zijn. Vanaf 1 juli 2021 worden deze leveringen belast in het bestemmingsland naar het daar geldende btw-tarief. De nieuwe regels gelden ook voor de elektronische diensten die u via internet verricht aan genoemde afnemers in andere EU-lidstaten, zoals software, muziek e.d. Deze diensten worden nu ook al belast in het bestemmingsland.

Uitzondering

Bent u alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd en is uw totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) minder dan €10.000, dan blijft u voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (het land waar vandaan de goederen worden verzonden). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij ook voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021 de drempel €10.000 bedraagt; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€5.000).

De bestaande afstandsverkopendrempels (in de meeste EU-landen €35.000) vervallen per 1 juli 2021. Heeft u op 1 juli a.s. de bestaande afstandsverkopendrempels nog niet overschreden, dan begint u vanaf 1 juli 2021 te tellen, totdat u met uw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de €10.000-grens overschrijdt. Vanaf dat moment bent u btw verschuldigd in het bestemmingsland.

Zo staat het althans op de website van de Belastingdienst. Maar volgens de wettelijke regeling zijn uw afstandsverkopen en diensten direct vanaf 1 juli 2021 al belast in het andere EU-land als in 2020 al de drempel van €10.000 was overschreden. U moet zich dan daar registreren en btw-aangifte doen en betalen. Maar u kunt ook kiezen voor het nieuwe één loketsysteem: de One Stop Shop-regeling (OSS-regeling).

Het één loketsysteem: OSS-regeling

U moet zich in beginsel registreren en btw-aangifte doen in elk EU-land waar u goederen levert of diensten verricht aan consumenten (niet ondernemers). Dat is bijzonder onpraktisch. U kunt dit voorkomen door u aan te melden voor de OSS-regeling in het land waar u gevestigd bent. Dit kan al sinds 1 april 2021. Dit systeem vervangt de huidige MOSS-regeling, die tot 1 juli 2021 alleen wordt gebruikt voor digitale diensten.

U voldoet dan de buitenlandse btw over de afstandsverkopen en diensten in andere EU-landen aan de Nederlandse Belastingdienst. Registratie en btw-aangifte doen in andere EU-landen is niet nodig.
Als u vanaf 1 juli 2021 direct gebruik wilt maken van de OSS-regeling, dan moet u zich vóór 1 juli a.s. hiervoor hebben aangemeld. Er komt per 1 juli 2021 ook een één loketsysteem voor afstandsverkopen van buiten naar binnen de EU met een maximale waarde van € 150: de Invoerregeling One Stop Shop-regeling (iOSS-regeling). Het voert echter te ver om hier nu op in te gaan.

De OSS biedt geen oplossing voor alle situaties

Zo op het eerste gezicht lijkt de nieuwe OSS-regeling voor veel ondernemers een uitkomst en een makkelijke oplossing. Maar schijn bedriegt! Voor veel ondernemers zal de nieuwe regeling tot extra uitdagingen leiden, omdat de OSS lang niet alle situaties dekt. Ook is het van belang bij de keuze voor de OSS, om het verleden goed te hebben geregeld. Een buitenlandse belastingdienst kan daar immers vragen over gaan stellen.

Zonder een goede inventarisatie en afweging vooraf, zal een keuze voor de OSS achteraf nog wel eens tot onverwachte en ongewenste verrassingen kunnen leiden. Kortom, welke keuze u ook maakt, een goed doordachte afweging op basis van feiten en omstandigheden, waarbij u zowel het verleden, als de toekomst meeweegt, is noodzakelijk.

Bereid u voor
Om u op de nieuwe btw-regels voor te bereiden doet u er verstandig aan om eerst uw goederenstromen per EU-land in kaart te brengen en ook wie daarbij betrokken zijn. Betrek daarbij ook hoe u dit in de toekomst wilt doen. Zo kunt u bepalen of de OSS-regeling (of iOSS-regeling) voor u een optie is. Heeft u alles in kaart, dan kunt u ook uw administratie, website en facturen aanpassen.

Meer informatie
Heeft u meer informatie nodig of wilt u graag geholpen worden bij het inventariseren van uw goederenstromen of uw afweging wel of niet te registreren voor de (i)OSS-regeling? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Neem contact op

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact