Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Geplaatst op 
juni 24, 2024

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Bij een faillissement van een vennootschap kan de curator de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in de faillissementsboedel. Dit is echter alleen mogelijk als de curator kan bewijzen dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bewijslast ligt in eerste instantie bij de curator, maar er zijn situaties waarin de bewijslast verschuift naar de bestuurders.

Voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid

  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur: De curator moet aantonen dat de bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. Dit betekent dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier zou hebben gehandeld.
  • Causaal verband: De curator moet ook bewijzen dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Bewijsvermoedens

De wetgever is de curator tegemoetgekomen door bepaalde bewijsvermoedens in te voeren, die de bewijslast voor de curator verlichten in specifieke situaties:

  • Niet tijdig deponeren van de jaarrekening: Als de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd bij het Handelsregister, staat vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
  • Schending van de administratieplicht: Als de administratieplicht (boekhoudplicht) niet is nagekomen, wordt eveneens aangenomen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

In beide gevallen wordt bovendien weerlegbaar aangenomen dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit betekent dat de bestuurders moeten bewijzen dat het faillissement niet door hun onbehoorlijke bestuur is veroorzaakt, maar door andere factoren.

Mogelijkheden voor bestuurders om risico op aansprakelijkheid te beperken

Bestuurders kunnen verschillende maatregelen nemen om aansprakelijkheid te voorkomen:

  • Zorgvuldige administratie: Het is essentieel om een transparante en volledige administratie bij te houden en de jaarstukken tijdig te deponeren. Dit voorkomt dat de curator kan stellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door administratieve tekortkomingen.
  • Deskundig advies: Het inschakelen van juridisch en financieel advies kan bestuurders helpen om risico’s te herkennen en te beperken. Deskundigen kunnen wijzen op mogelijke valkuilen en helpen bij het formuleren van een solide bedrijfsstrategie.
  • Helder beleid: Het formuleren en volgen van een helder beleid, inclusief risicobeheer, kan helpen om potentiële valkuilen te identificeren en te vermijden. Door proactief risico's te beheren, kunnen bestuurders hun onderneming beter beschermen.
  • Aansprakelijkheidsverzekering: Het afsluiten van een passende aansprakelijkheidsverzekering kan helpen om de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkstelling te beperken. Dit biedt een extra laag bescherming voor bestuurders.

Rechterlijke matiging

De rechter heeft de mogelijkheid om het bedrag waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn, te matigen. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van de onbehoorlijke taakvervulling en andere oorzaken van het faillissement. Dit biedt enige verlichting voor bestuurders die in beperkte mate verwijtbaar zijn.

Conclusie

Het is belangrijk voor bestuurders om stappen te ondernemen om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden. Door een degelijke administratie bij te houden, tijdig jaarstukken te deponeren, deskundig advies in te winnen, en een helder beleid te voeren, kunnen bestuurders hun risico op persoonlijke aansprakelijkheid verminderen en hun onderneming beschermen.

Het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid is niet alleen een kwestie van voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook van zorgvuldig en verantwoord bestuur. Bestuurders die deze principes in acht nemen, creëren een solide basis voor hun onderneming en beschermen zichzelf tegen persoonlijke aansprakelijkheidsrisico's.

 

 

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact