Vrijwilligers in Belastingland

Geplaatst op 
mei 5, 2021

Nederland drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Mensen met hart voor hun plaatselijke sportclub, buurthuis, school, bibliotheek of verzorgingshuis. Die zich, zonder daar iets voor terug vragen, keihard inzetten voor anderen.

Maar hoe zit dat fiscaal? Moet je gelijk belasting betalen als je een vergoeding krijgt? Dat hoeft niet! Voor vrijwilligers geldt een maximale belastingvrije vergoeding van €180 per maand en €1.800 per kalenderjaar.

Eerst even een andere vraag: wie wordt fiscaal eigenlijk als vrijwilliger gezien?

Een vrijwilliger is iemand die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor een van de volgende organisaties:

  • een lichaam dat geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen;
  • een sportorganisatie;
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dat niet 'bij wijze van beroep' wil zeggen dat een beroepsschilder dus nooit belastingvrij - want vrijwillig voor €1.800 de kantine van de voetbalclub mag schilderen. Best logisch.
Maar bent u bijvoorbeeld voorleesmoeder op de basisschool van uw kinderen (ervan uitgaande dat u geen beroepsvoorlezer bent), dan komt u dus in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van maximaal €180 per maand.

Dat bedrag hoeft overigens niet per maand te worden betaald. Als binnen de maximumbedragen een vergoeding per uur is afgesproken is dat ook goed. Maar let op: in dat geval mag de uurvergoeding maar maximaal € 5,00 (of €2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar) bedragen. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding mag staan tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

Bent u actief als vrijwilliger?

Pas dan op voor een eventueel schokeffect: als de vrijstellingsbedragen worden overschreden vervalt gelijk de hele vrijstelling. Dat heeft niet alleen nadelige consequenties voor de belasting, maar kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering.

Dit schokeffect treedt niet alleen op als u bij één organisatie meer dan de vrijstelling krijgt. Ook als u bij meerdere organisaties als vrijwilliger werkt, kunt u ermee te maken krijgen.
De vrijstelling geldt namelijk maar één keer per persoon. Krijgt u bijvoorbeeld bij elk van de twee verenigingen waar u als vrijwilliger werkt €1.000 per jaar, dan bent u in principe over de volledige €2.000 inkomstenbelasting verschuldigd!

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u helemaal niet zit te wachten op een vergoeding. In dat geval wil ik u wijzen op een mooie route om belasting te besparen. U kunt als vrijwilliger de niet ontvangen vergoeding onder voorwaarden aftrekken als gift in uw aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor moet de ANBI waar u voor werkt het volgende verklaren:

  • Dat u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding.
  • Dat de ANBI bereid is om deze vergoeding uit te betalen en daartoe ook financieel in staat is.
  • Maar dat u afziet van het recht op uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.

Zo kost u de instelling niets, maar krijgt u wel een hogere belastingteruggave.

Heeft u als vrijwilliger of als bestuurder van een stichting of vereniging nog vragen over de fiscale gevolgen van vrijwilligerswerk? Neem dan nu contact met ons op!

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact