Zzp’er blijkt toch werknemer te zijn – wat nu?

Geplaatst op 
juni 27, 2024

Wanneer een zzp'er (zelfstandige zonder personeel) na beoordeling door de Belastingdienst toch als werknemer wordt aangemerkt, heeft dit gevolgen voor zowel de opdrachtgever als de zzp'er zelf. Hieronder hebben we de belangrijkste gevolgen en stappen beschreven.

Juridische gevolgen

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een zzp'er eigenlijk een werknemer is, krijgt deze persoon dezelfde rechten als een reguliere werknemer. Dit omvat onder andere ontslagbescherming, doorbetaling bij ziekte, recht op vakantiedagen en mogelijk een hoger salaris conform cao-bepalingen. Dit betekent dat de opdrachtgever de zzp'er als werknemer moet behandelen, met alle bijbehorende verplichtingen.

Een belangrijke reden waarom de Belastingdienst een zzp'er als werknemer kan aanmerken, is de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Dit houdt in dat de opdrachtgever instructies geeft over hoe het werk moet worden uitgevoerd, wat een kenmerk is van een arbeidsovereenkomst.

Fiscale gevolgen

De Belastingdienst kan naheffingsaanslagen opleggen voor loonheffingen en sociale premies met terugwerkende kracht tot vijf jaar. Dit betekent dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet afdragen over de periode dat de zzp'er als werknemer had moeten worden beschouwd. Dit kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de opdrachtgever.

Voor de zzp'er zelf betekent de herkwalificatie als werknemer een verlies van fiscale voordelen die verbonden zijn aan het ondernemerschap. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Dit kan leiden tot een hogere belastingdruk voor de zzp'er, wat de financiële situatie aanzienlijk kan verslechteren.

Handhaving en toekomstige veranderingen

Tot 1 januari 2025 geldt een handhavingsmoratorium, wat betekent dat de Belastingdienst beperkt handhaaft op schijnzelfstandigheid. Dit geeft opdrachtgevers en zzp'ers enige ademruimte, maar na deze datum zal de handhaving worden geïntensiveerd en zullen beide partijen strenger worden gecontroleerd.

Bij constatering van schijnzelfstandigheid geeft de Belastingdienst eerst een aanwijzing om de arbeidsverhouding aan te passen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgen naheffingsaanslagen. Dit benadrukt het belang van proactieve aanpassing van arbeidsrelaties.

Preventieve maatregelen

Zorg ervoor dat de contracten met zzp'ers duidelijk de zelfstandigheid van de opdrachtnemer benadrukken en voldoen aan de criteria van de Belastingdienst (click voor voorbeeldcontracten). Het is belangrijk dat contracten expliciet aangeven dat de zzp'er onafhankelijk werkt en eigen werkwijzen bepaalt.

Een zzp'er moet voor meerdere opdrachtgevers werken om niet als werknemer te worden aangemerkt. Dit helpt om de schijn van een dienstverband te vermijden en toont aan dat de zzp'er daadwerkelijk zelfstandig is.

Voorkom dat de werkzaamheden van de zzp'er te veel ingebed zijn in de organisatie van de opdrachtgever. Dit kan namelijk een indicatie zijn voor een arbeidsovereenkomst. Het is van belang dat de zzp'er zelfstandig werkt en niet dezelfde functies vervult als reguliere werknemers.

Conclusie

Het is cruciaal voor zowel opdrachtgevers als zzp'ers om de arbeidsrelatie zorgvuldig te beoordelen en te zorgen dat deze voldoet aan de wettelijke criteria om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Met de opheffing van het handhavingsmoratorium in 2025 zal de controle en handhaving door de Belastingdienst toenemen, wat de noodzaak voor naleving van de regels verder onderstreept. Proactieve maatregelen en een duidelijke contractuele basis kunnen helpen om juridische en fiscale problemen te voorkomen.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact