De uitdagingen bij overnamefinanciering

Geplaatst op 
juni 4, 2024

Bij de overname van een onderneming komt veel kijken, met als een van de meest uitdagende aspecten het regelen van de financiering. Na de bepaling van de waarde van een onderneming en het overeenkomen van de prijs, begint het complexe proces van het bij elkaar brengen van de financiële middelen. Vooral de financiering van goodwill blijkt vaak een struikelblok te zijn bij bancaire financieringen. Hoe los je deze financieringsuitdaging op wanneer de overeengekomen prijs de financieringsmogelijkheden bij de bank overstijgt?

Bancaire financiering en goodwill

Banken zijn over het algemeen terughoudend als het gaat om de financiering van goodwill, aangezien het als een minder tastbare waarde wordt beschouwd. De financieringsruimte van banken beperkt zich vaak tot ongeveer 2,5 keer de EBITDA voor goodwill, wat meestal niet voldoende is om de volledige overnamesom te dekken. Dit brengt kopers voor de uitdaging om het verschil op een andere manier te overbruggen.

Het verschil overbruggen

1. Eigen Vermogen:
De meest directe manier om het financieringstekort aan te vullen is door het inbrengen van eigen vermogen. Dit vereist echter dat de koper over voldoende liquide middelen beschikt.

 

2. Achtergestelde lening van de verkoper:
Een interessante optie is een achtergestelde lening van de verkoper (vendor-loan). Dit heeft als voordeel dat de verkoper betrokken en gecommitteerd blijft bij het welzijn van de onderneming na de overname. Bovendien kan een dergelijke lening door banken worden gezien als aanvullend eigen vermogen, wat de financieringsmogelijkheden kan verbeteren.

 

3. Earn-out regeling:
Een earn-out regeling kan een creatieve oplossing bieden, waarbij een deel van de koopprijs afhankelijk wordt gesteld van de toekomstige prestaties van de onderneming. Dit verlaagt het direct te financieren bedrag en spreidt het risico overbeide partijen.

 

4. Stapelfinanciering:
Stapelfinanciering combineert verschillende typen financiering vanuit meerdere bronnen om de benodigde kapitaalbehoefte voor een overname te dekken. Dit kan noodzakelijk zijn omdat één enkele financieringsbron vaak niet toereikend is om de volledige koopsom te financieren, of omdat de risico's gespreid moeten worden onder verschillende financiers.

Proactieve aanpak

Het is cruciaal om het financieringsvraagstuk vroegtijdig in het overnamegesprek aan te kaarten. Een transparante dialoog met de verkopende partij over de financieringsstructuur kan leiden tot flexibele en creatieve oplossingen. Het voorstellen van een achtergestelde lening kan bijvoorbeeld een aantrekkelijke optie zijn.

Conclusie

De financiering van een overname vereist gedegen voorbereiding en een strategische aanpak. Door het combineren van verschillende financieringsvormen, zoals eigen inbreng, achtergestelde leningen en earn-out regelingen, kan de puzzel van overnamefinanciering succesvol worden gelegd. Flexibiliteit is hierbij essentieel; elke overname vraagt om een op maat gemaakte oplossing. Door vroegtijdig en open te communiceren, kunnen kopers en verkopers samen werken aan een financieringsstructuur die voor beide partijen werkt.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact