Help! Ik heb in 2023 een schenking ontvangen, moet ik aangifte doen?

Geplaatst op 
februari 21, 2024

Heeft u een schenking ontvangen? Dan vraagt u zich wellicht af of u aangifte moet doen voor de schenkbelasting. Bij MRVO Accountants en Belastingadviseurs begrijpen we dat de regels rond schenkingen en belastingaangifte behoorlijk complex kunnen zijn. Om u hierbij te helpen, hebben we de kernpunten overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Belastingvrije schenkingen

De belastingvrije grens voor schenkingen is in 2024 vastgesteld op €2.658. Dit houdt in dat u van iedere schenker een bedrag tot €2.658 belastingvrij mag ontvangen. Ter vergelijking: in 2023 was dit €2.418. Het cruciale hierbij is dat deze vrijstelling geldt per schenker, waardoor u van meerdere personen ieder tot €2.658 kunt ontvangen zonder dat u hierover aangifte hoeft te doen.

Schenkingen van ouders

Voor schenkingen afkomstig van uw ouders zijn de regels net iets anders. De belastingvrije grens ligt dan hoger, namelijk op €6.633 in 2024, ten opzichte van €6.035 in 2023. Mocht u van beide ouders een schenking ontvangen, zelfs indien zij gescheiden zijn, dan moeten deze bedragen bij elkaar opgeteld worden. Indien de totaalsom de €6.633 overstijgt, bent u verplicht hierover aangifte te doen.

Optellen van schenkingen

In bepaalde situaties moeten ontvangen schenkingen bij elkaar opgeteld worden, bijvoorbeeld als deze afkomstig zijn van dezelfde persoon of van partners. Dit kan van invloed zijn op uw aangifteplicht.

Waardebepaling van de schenking

Het vaststellen van de waarde van een schenking kan een uitdaging zijn, met name bij waardevolle objecten. Uitgangspunt voor de waardebepaling is de marktwaarde, oftewel de prijs die het object op de dag van de schenking waard zou zijn geweest bij verkoop. Hier zijn enkele richtlijnen voor de waardebepaling:

Woning: Neem de WOZ-waarde.
Auto: Raadpleeg de waarde volgens de ANWB-koerslijst.
Kunst of antiek: Bekijk de verzekerde waarde of raadpleeg catalogussen van veilinghuizen bij ontbreken van verzekering.
Overige objecten: Vergelijk met prijzen op websites zoals Marktplaats.nl of eBay.nl.

Aangifte schenkbelasting

Het doen van aangifte betekent niet automatisch dat u schenkbelasting verschuldigd bent. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een schenking volledig vrijgesteld is van belasting, zoals bij schenkingen bedoeld voor de financiering van dure studies. Om in aanmerking te komen voor dergelijke vrijstellingen is aangifte echter wel vereist.

Proactief aangifte doen

Als ontvanger van een schenking bent u zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte, onafhankelijk van eventuele berichtgeving hieromtrent vanuit de Belastingdienst. De deadline voor het indienen van de aangifte schenkbelasting is gesteld op uiterlijk 1 maart van het jaar volgend op de schenking. Voor schenkingen ontvangen in 2024, dient de aangifte dus vóór 1 maart 2025 ingediend te zijn.

Het aangifteproces voor schenkbelasting kan online worden doorlopen via Mijn Belastingdienst, beschikbaar vanaf 1 maart van het jaar van schenking.

We begrijpen dat de regelgeving omtrent schenkingen en schenkbelasting ingewikkeld kan zijn, maar met deze handreiking hopen we u voldoende inzicht te hebben geboden. Zo kunt u met vertrouwen bepalen of aangifte doen in uw situatie noodzakelijk is.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact