Tellen oproepkrachten mee bij de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

Geplaatst op 
maart 29, 2024

Vanaf 1 juli 2024 krijgen organisaties met 100 of meer werknemers te maken met een nieuwe rapportageverplichting: de rapportage over werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze regelgeving verplicht bedrijven om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Een van de cruciale stappen in het naleven van deze verplichting is het vaststellen of een organisatie de drempel van 100 werknemers bereikt, waarbij duidelijk moet zijn wie er als 'werknemer' wordt aangemerkt voor deze telling.

Wie telt mee?

De definitie van 'werknemer' onder de WPM is specifiek: het betreft individuen die op 1 januari van het jaar waarover gerapporteerd wordt, door een arbeidsovereenkomst verplicht zijn tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand voor een onderneming of rechtspersoon. Dit brengt met zich mee dat niet iedereen die voor een organisatie werkt, automatisch meetelt voor de drempelwaarde.

Oproepkrachten en andere uitzonderingen

Bijzondere aandacht verdienen oproepkrachten. Het kenmerk van oproepkrachten is dat het aantal uren dat zij werken doorgaans niet gegarandeerd is. Zij hebben vaak afroepcontracten (ook bekend als nulurencontracten) of deeltijdcontracten die voor minder dan twintig uur werk per maand zorgen. Gezien de definitie van 'werknemer' onder de WPM, tellen deze oproepkrachten dus niet mee bij het bepalen of een organisatie aan de rapportageverplichting moet voldoen.

Daarnaast tellen werknemers die op de peildatum (1 januari van het rapportagejaar) zijn ingehuurd via een uitzend-, detacherings-, of payrollbureau niet mee als werknemers van de organisatie zelf. Ook vrijwilligers en buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen maar wel voor de Nederlandse vestiging werken, worden niet meegerekend.

Conclusie

De invoering van de WPM brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor organisaties rondom de rapportage van werkgebonden personenmobiliteit. Het is essentieel dat organisaties nauwkeurig hun werknemersbestand analyseren om te bepalen of zij aan de rapportageverplichting moeten voldoen. Oproepkrachten, gezien hun unieke arbeidsrelatie, vallen buiten de scope van de definitie van 'werknemer' voor de WPM, tenzij zij op 1 januari een contract hebben dat hen garandeert ten minste twintig uur per maand te werken. Organisaties moeten deze specificaties zorgvuldig overwegen in hun voorbereiding op de naleving van de nieuwe regelgeving. Meer informatie en richtlijnen zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact