Wilders I: Belastingverlichting en stimuleringsmaatregelen voor bedrijfsleven

Geplaatst op 
mei 17, 2024

In de aanloop naar de vorming van het nieuwe kabinet "Wilders I" hebben de formerende partijen hun beleidsvoornemens gepresenteerd, inclusief een reeks fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de lasten voor het bedrijfsleven en in mindere mate voor particulieren te verlichten. Na het doornemen van de plannen zet MRVO de belangrijkste aangekondigde maatregelen hieronder voor u op een rij.

Er wordt ingezet op het verlagen van de belastingdruk voor werkenden. Bijvoorbeeld door het invoeren van een derde schijf in de inkomstenbelasting. Dit wordt gezien als een directe stimulans voor de middeninkomens om meer te investeren en te consumeren. Tegelijkertijd ziet het kabinet af van de eerder geplande verlaging van de MKB-winstvrijstelling, een besluit dat met name kleine ondernemingen ten goede zal komen. Verder worden de recente belastingverhogingen in box 2 en box 3 gedeeltelijk teruggedraaid, wat een verlichting van de fiscale druk op aandeelhouders en beleggers betekent. Ook de eerder aangekondigde afschaffing van het onbelast inkopen van aandelen wordt teruggedraaid. Een wijziging die met name door multinationals met instemming zal worden begroet. 

Daarnaast kijkt het kabinet naar manieren om de private verhuurmarkt te stimuleren, inclusief mogelijke belastingverlagingen die de investeringen in huurwoningen moeten bevorderen.

Een andere belangrijke aanpassing voor het bedrijfsleven is de versoepeling van de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, waarbij de limiet wordt opgeschoven van 20% naar 25% van de EBITDA. Dit zou bedrijven meer ademruimte moeten geven voor investeringen.

Opmerkelijk is dat de reeds toegezegde stijging van het minimumloon niet doorgaat. Opmerkelijk, omdat dit een directe impact heeft op de laagst betaalde werknemers. Terwijl “bestaanszekerheid “ toch het hoofdthema van de verkiezingen was. 

De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven ongewijzigd, wat stabiliteit biedt voor huizenbezitters. Verder zullen het kindgebonden budget en de huurtoeslag verhoogd worden, wat de koopkracht van kwetsbare groepen moet ondersteunen. Een andere belangrijke maatregel is de bijna gratis kinderopvang, een stap die veel gezinnen zal ontlasten, hoewel de kinderopvangtoeslag niet langer geïndexeerd wordt.

Daarnaast zullen de brandstofaccijnzen vanaf 2026 fors stijgen; tot wel € 0,21 per liter. Boeren krijgen juist lagere brandstofaccijnzen (“rode diesel”) en er wordt voor hen een fiscaal vriendelijke uitkoopregeling geïntroduceerd. 

Het btw-tarief voor theater-, museum- en concertkaartjes wordt verhoogd naar 21%, net als de btw op hotelovernachtingen en die op boeken, dagbladen en tijdschriften. Daarentegen blijft de btw voor campings, kermissen en pretparken op 9%. 

Tot slot worden de subsidies voor elektrische auto's vanaf 2025 stopgezet en de kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5% naar 37,8%.

Samenvattend, het regeerakkoord van "Wilders I" omvat een breed scala aan fiscale aanpassingen die ondersteunend moeten werken voor diverse groepen binnen de Nederlandse samenleving. Over het algemeen pakken de voorgenomen plannen voor het bedrijfsleven positief uit. Wij verwachten echter dat over de bevriezing van het minimumloon, de stijging van de brandstofprijs en de btw verhoging op cultuur het laatste woord nog niet is gezegd.

NB: Dit hoofdlijnenakkoord geeft de denkrichting aan van de formerende partijen. Niets staat echter vast totdat de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd. En dat gaat nog wel even duren.

Wordt vervolgd!

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact